Số báo tháng 1 năm sau tạp chí Shonen Sunday của Shogakukan vừa công bố rằng bộ phim Detective Conan thứ 18, mang tên Detective Conan: Ijigen no Sniper (Detective Conan: Sniper From Another Dimension – Tay bắn tỉa từ chiều không gian khác) sẽ công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 19 tháng 4 năm 2014.

Click để đọc thêm…