Ấn bản Blu-ray có giới hạn của movie The Disappearance of Haruhi Suzumiya đã bán được 77.000 bản, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng doanh số đĩa Blu-ray của Oricon trong tuần lễ kéo dài từ ngày 13 đến 19 tháng 12.

Click để đọc thêm…