Vào ngày 1/3 vừa qua, trang web chính thức của Bảo tàng Ghibli, Tokyo đã thông báo về quyết định bắt buộc du khách cho xem chứng minh nhân dân trước khi bước vào tham quan. Quyết định sẽ bắt đầu từ tháng 7