Japan’s Weekly Blu-ray & CD Rankings for Oct 21-27. Hạng nhất Monogatari Second Season Nekomonogatari (Shiro) Vol.1 Tsubasa Tiger 1 of 2.

Click để đọc thêm…