Japan’s Weekly Blu-ray & CD Rankings for Sept 16-22
Top 3 BD gồm có Shingeki no Kyojin vol.3, Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami – Limited Edition và Love Lab vol.1.

Click để đọc thêm…