Bên trên là lời giới thiệu cho game 8-bit online mới: The Attacking Wound Treatment: Hannes’s Courage. Đây là một phần của chiến dịch mang chủ đề k-on-titan">Attack on Titans của công ty băng gạc Nhật Bản Hakujuji.

Click để đọc thêm…