Bạn thuộc #TeamRem hay #TeamEmilia? Trong khi cuộc tranh luận vẫn đang nóng hổi, một ứng dụng cho smartphone mới về seri Re:Zero đã được ra mắt