Phần thứ hai của anime truyền hình Yama no Susume (Encouragement of Climb) dựa trên bộ manga cùng tên của tác giả Shiro vừa được công bố tại sự kiện Yama no Susume Fan Event. Phần hai này sẽ bao gồm các tập dài 15 phút – khác với các tập 5 phút như phần một – và sẽ chiếu trong vòng nửa năm (two cours).

Click để đọc thêm…