Tài khoản Twitter và trang web chính thức của anime truyền hình “Gargantia on the Verdurous Planet” vừa công bố phần hai của anime. Thông tin chi tiết về phần mới này sẽ được công bố trên trang web trong thời gian tới.

Click để đọc thêm…