Sora No Method vừa công bố thông tin bổ sung, bao gồm cả lịch trình ra mắt vào mùa thu năm nay. Anime chính thức sẽ được lên ý tưởng bởi Naoki Hisaya (Kanon), còn tạo hình nhân vật do QP:flapper (MM!) cung cấp.

Click để đọc thêm…