Anime Saimoe Tournament 2014

September 8, 2014 | | Anime

Cho các bạn nào chưa biết, Anime Saimoe Tournament (AST, J-Saimoe) là giải Saimoe thường niên của Nhật, một cuộc thi đấu online do 2chan tổ chức để fan bầu chọn cho nhân vật nữ moe nhất trong các anime của năm. Topic được lập ra để cập nhật tin tức và kết quả của giải đấu cho các bạn nào quan tâm, đồng thời cũng là nơi bàn luận, tám nhảm đủ điều về J-Saimoe nếu bạn có hứng thú.

Click để đọc thêm…