Anime Saimoe Tournament 2013

September 3, 2013 | | Anime

Anime Saimoe Tournament (AST, J-Saimoe) là giải Saimoe thường niên của Nhật, một cuộc thi đấu online do 2chan tổ chức để fan bầu chọn cho nhân vật nữ moe nhất trong các anime của năm. Đây đồng thời cũng là tiền thân cho các giải International Saimoe League (toàn cầu) và Best Moe Tournament (Hàn Quốc).

Click để đọc thêm…