Bandai Namco Holdings, Sotsu, và Sunrise vừa công bố 3 dự án chính sẽ được thực hiện để kỷ niệm 35 năm thành lập của thương hiệu Gundam.

Click để đọc thêm…