Trang web chính thức cho bản chuyển thể anime của bộ manga 4-khung Kin-iro Mosaic (Kinmoza!/Golden Mosaic) của tác giả Yui Hara vừa công bố phần tiếp theo của bộ anime.

Click để đọc thêm…