Theo thông tin đăng trên một tấm áp phích tại sự kiện anime Free! (Free! – Iwatobi Swim Club) vào Chủ Nhật này, bộ anime sẽ có phần hai.

Click để đọc thêm…