Thứ 4 qua, cảnh sát thuộc phân khu chuyên về tội phạm chưa đủ tuổi thành niên Nhật Bản vừa ra lệnh bắt 1 nhân viên bán hàng 19 tuổi, và 2 cậu bé 16 tuổi.

Click để đọc thêm…