Theo báo cáo vừa qua của CODA đăng trên trang web của mình vào ngày 31/3/2016, tổng thiệt hại do việc vi phạm bản quyền của các bộ phim, âm nhạc, anime và manga Nhật trong năm 2014 lên tới con số 288,8 tỷ Yen (khoảng 2,5 tỷ USD), gấp đôi doanh thu bán được qua các con đường bản quyền là 123,4 tỷ Yen (khoảng 1,1 tỷ USD).