Năm nay, chủ đề của Hội Chợ Animation ở Tokorozawa, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 28 tháng 9 là “bầu trời”, vũ trụ, công nghệ, và sự góp mặt của nhân vật Vocaloid IA với vai trò là gương mặt đại diện của hội chợ này…

Click để đọc thêm…