Tại quảng trường Akiba tại Akihabara, Tokyo, các tác phẩm của các họa sĩ và họa sĩ manga sẽ được trưng bày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 tại buổi trưng bày Eshi 100. Eshi được dùng với nghĩa như nghệ nhân ukiyo-e của thời Edo.

Click để đọc thêm…