Đến hẹn lại lên và lần này chúng ta lại tiếp tục chọn ra những character nữ moe nhất trong các bộ anime. Bạn sẽ lựa chọn những ai, hãy nêu lên ý kiến và tình cảm của mình đối với nhân vật đó…..Click vào để đọc thêm