Số lượng k-on-titan">Attack on Titan trong top 20 còn nhiều hơn cả series The Walking Dead.

Click để đọc thêm…